De Agrarische Natuurvereniging Camperland beloont voor de 8e achtereenvolgende maal de vinder van het 1e kievitsei in de IJsseldelta. Met het mooie weer van de afgelopen dagen zijn al weer een groot deel van de weidevogels terug in het land. Het broedseizoen van de weidevogels zal binnenkort weer starten. De vogels reageren eerder op de lengte van de dagen dan op de temperatuur. Ze hebben slechts beperkt de tijd te broeden en de kuikens groot te brengen. We verwachten dan ook dat binnen niet al te lange tijd het 1e kievitsei weer zal worden gevonden.

De weidevogels hebben het moeilijk. In de gebieden rondom Kampen zijn we door de enorme inzet van de boeren, natuurverenigingen en provincie Overijssel redelijk succesvol. De oorzaken van verminderde aantallen vogels, zoals beschreven in de vele publicaties, zijn divers. Gelukkig wil de politiek, met ruime budgetten, nu ook aandacht geven aan dit probleem. Nederland een land zonder weidevogels ? We moeten er niet aan denken !!

De weidevogelszijn één van de speerpunten van de ANV Camperland. Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer de nesten opzoeken en markeren.
Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.

Het rapen van kievitseieren mag al een aantal jaren niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven het veld in te gaan, looft de ANV Camperland, voor de achtste achtereenvolgende keer, een presentje uit ter waarde van € 100 voor de vinder van het 1e kievitsei in haar gebied – De IJsseldelta. Vorig jaar werd op 10 maart het 1e kievitsei gevonden door de mollenvangers Wim Beens en Jan van Dijk aan de Kromme Steeg te Genemuiden.

Volgens de ecologen van het bureau Altenburg en Wymenga, kan onze weidevogel coördinator de attentie al klaarleggen. Het ei wordt gevonden in Friesland op 15 maart tussen elf en twaalf uur ’s in de ochtend, als tenminste de berekeningen van ecologen van bureau uitkomen. Zij komen aan die voorspelling op basis van temperatuurgegevens van het KNMI. Door de late vorstperiode van vorige week valt de voorspelde datum later in de maand dan vorig jaar. Toen werd het eerste ei gevonden op 10 maart. De voorspelling van de ecologen bleek die keer tot op de dag nauwkeurig te kloppen. We zullen het zien !
.
De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder een goed beheer van de agrariërs en de vrijwilligers zouden deze soorten – vooral de Grutto – dramatisch achteruit gaan.

De Agrarische Natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging ruim 220 (merendeel boeren) leden die meewerken aan weidevogelbescherming.

Door middel van uitgesteld maaien, het creëren van een betere leefomgeving, krijgen deze vogels meer kans hun jongen groot te brengen. De leden van Camperland die hier aan meedoen hebben 70% van het totale aantal weidevogels binnen de IJsseldelta op hun landerijen.

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta en wordt begrensd door Zwolle, Zwartewater Hasselt Zwartsluis Genemuiden, Zwartemeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer tot aan de grens provincie Gelderland en gemeente Zwolle.

Het ei moet uiteraard in het nest blijven. Controle wordt verricht door onze weidevogel coördinator Joop Beens – tel.no. 06-15127916.

- Advertentie ToLocal -