Jaarlijks stellen de provincie Overijssel en gemeente Kampen financiële middelen beschikbaar voor cultuureducatie in het basisonderwijs via het fonds cultuureducatie.
Aanbieders van cultuureducatie binnen de gemeente Kampen kunnen door het indienen van een projectvoorstel voor een tegemoetkoming uit dit fonds in aanmerking komen. De projecten dienen in het schooljaar 2020-2021 aan meerdere scholen te worden aangeboden.

Onder aanbieders van cultuureducatie wordt verstaan professionele culturele instellingen, culturele erfgoedinstellingen, verenigingen voor amateurkunst, autonome professionele kunstenaars en particuliere kunstvakdocenten. De aanvraag kan digitaal verzonden worden naar aanspreekpunt cultuureducatie (Cultuur Contact) bij Quintus. Hier worden alle aanvragen verzameld en gebundeld doorgestuurd naar de adviescommissie.

De aanvragen worden getoetst door een adviescommissie die projecten beoordeelt en vervolgens al dan niet een bedrag toekent. De aanvraag moet binnen zijn vóór 7 maart 2020. Op de website www.kunstenkindkampen.nl/formulieren is het “aanvraagformulier Instellingen’ te downloaden, hierin staan alle voorwaarden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Cultuur Contact Quintus: Mariëlle van Zanten, via e-mail [email protected]

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.