Vanmorgen kreeg de pers de mogelijkheid om een kijkje te nemen tijdens het aanvullend bodemonderzoek in de Nieuwe Buitenhaven in Kampen. Op deze plek werd afgelopen vrijdag tijdens baggerwerkzaamheden vervuiling aangetroffen.

Een gespecialiseerd team nam (o.a. vanuit een bootje) enkele waterbodemmonsters. Dit deed het team met beschermende kleding aan en beschermende maskers op. Tijdens het nemen van de monsters werd de directe omgeving tijdelijk afgezet. Dit om alle risico’s uit te sluiten. Tijdens de werkzaamheden was het voor de pers mogelijk om van uit verschillende invalshoeken kennis te nemen van de werkzaamheden. In verband met veiligheidsmaatregelen was dit alleen mogelijk op gepaste afstand en onder begeleiding. Eerdere metingen in de buurt van het havenkantoor in de Buitenhaven hebben een verhoogde concentratie van waterstofcyanide aangetoond.

Bij het aanvullend bodemonderzoek waren diverse deskundigen aanwezig (Géjus Ruiter (specialist waterbodem), Martijn Glerum (directievoerder baggerwerk) van Tijhuis Ingenieurs, Henk van Dijk (Hoger Veiligheidskundige) van AVCO, Jan van Ginkel van de GGD en John Sminia (projectleider) van Beens Dredging, Jan Mark van den Berg (projectleider gemeente) en wethouder Irma van der Sloot).

Wethouder Irma van der Sloot gaf eerder aan zorgvuldig te willen nagaan wat er aan de  hand is en wat de stappen zijn die genomen moeten worden om het werk te kunnen afronden. Over de uitkomst van de metingen van donderdagmorgen is nog niets bekend.

Foto’s Mitchell Boswijk – Kampenonline

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.